4 PYTANIA, KTÓRE POWINNY ZADAĆ FIRMY ZANIM NAWIĄŻĄ PARTNERSTWO Z AGENCJĄ PEKRUTACYJNĄ
Informacje
Marianna Hrynyshyn Marianna Hrynyshyn
Artykuły: 4
16 May 2022

4 PYTANIA, KTÓRE POWINNY ZADAĆ FIRMY ZANIM NAWIĄŻĄ PARTNERSTWO Z AGENCJĄ PEKRUTACYJNĄ

Różnorodne organizacje nawiązują partnerstwo z firmami rekrutacyjnymi w celu znalezienia największych talentów. Aczkolwiek, czasami takie partnerstwa prowadzą jedynie do marnotrawienia środków firmy zamiast znalezienia dla niej właściwych pracowników. Nieświadomość biznesów co do tego, jakie pytania należy zadać agencji rekrutacyjnej przed podpisaniem kontraktu niewątpliwie jest jedną z przyczyn nieudanej współpracy.

Nie każda agencja rekrutacyjna posiada niezbędne kompetencje i chętnie wesprze Cię w realizacji Twoich celów biznesowych. A więc nie wahaj się zadać przyszłemu partnerowi biznesowemu kilka pytań, aby ustalić czy jest on w stanie dostarczyć Ci najlepszych kandydatów, zaoszczędzając Ci w ten sposób dużo Twojego czasu.

AboutHR posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży rekrutacyjnej, i nasi experci sporządzili dla Ciebie listę zawierającą 4 pytania, które należy zadawać firmom oferującym usługi w zakresie rekrutacji:

Jakie kroki zostaną przez Państwo podjęte przed przedłożeniem kandydatów?

Wiele firm zwraca się do agencji rekrutacyjnych, by zaoszczędzić zasoby swoich departamentów HR. Aczkolwiek nie znaczy to, że pracownicy wewnętrzni nie uczestniczą w procesie rekrutacji. Oni wciąż powinni zdefiniować profil kandydata zanim podejmą współpracę z agencją. Po przedłożeniu kandydata oni przeprowadzają z nim rozmowę kwalifikacyjną, składają kandydatowi ofertę pracy oraz nadzorują proces adaptacji nowego pracownika.

Produktywny zespół agencji rekrutacyjnej robi wszystko, co w jego mocy, by zaoszczędzić klientowi czas poprzez przedłożenie wyłącznie jakościowych kandydatów, których oczekiwania finansowe nie przekraczają przydzielony budżet. Oznacza to, że kroki związane z sourcingiem, screeningiem i przeprowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych są całkowicie kontrolowane.

W ten sposób, pośród pytań, które należy zadać agencji rekrutacyjnej, pytania dotyczące sourcingu, screeningu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej są najbardziej powszechne. Dowiedz się o kanałach sourcingowych i technikach screening stosowanych przez Twojego potencjalnego partnera. Omów najważniejsze wymagania którym każdy przedłożony kandydat powinien sprostać. Zapytaj o przewidywanym terminie wypełnienia określonego wakatu, a także o wszystkich ewentualnych komplikacjach.

Istotne jest, aby upewnić się, że Twoja przyszła agencja rekrutacyjna ma profesjonalne podejście do pracy i stosuje najbardziej nowoczesne narzędzia i techniki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że współpraca zakończy się fiaskiem i będzie stratą czasu.

Jak u Was wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po przeprowadzeniu sourcingu i screeningu i wymaga udziału wykwalifikowanego rekrutera. Ten etap pokazuje czy warto zaprezentować określonego kandydata klientowi. W związku z tym następne powszechne pytanie, które należy zadać agencji rekrutacyjnej, dotyczy procesu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Niektóre zespoły rekrutacyjne wysyłają do kandydatów kwestionariusze, z kolei inni przeprowadzają wideo rozmowy kwalifikacyjne.

Obydwa podejścia sprawdziły się jako właściwe, chociaż najbardziej istotną rzeczą są właśnie pytania, które agencje rekrutacyjne zadają kandydatom. Dzięki odpowiednim pytaniom dowiemy się o twardych i miękkich kompetencjach kandydata, a także o jego pragnieniu pracować dla nowej firmy.

Po-pierwsze, po przeprowadzeniu sourcingu i screeningu talentów rekruterzy powinni zweryfikować czy kandydaci dysponują wszystkimi wymaganymi twardymi kompetencjami. Po-wtóre, rekruterzy powinni uwzględnić kompetencje miękkie kandydatów, odgrywające w niniejszych czasach rolę kluczową. W końcu muszą oni sprawdzić czy kandydaci są wystarczająco zmotywowani, by dołączyć do zespołu firmy klienta.

Najlepszymi partnerami są ci, którzy ściśle określają swój proces przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i chętnie udostępniają pytania, które ich agencja rekrutacyjna zamierza zadać kandydatom.

Czy możemy uzyskać opinie innych klientów?

Niewątpliwie, opinie to doskonały sposób, by sprawdzić czy przyszły partner dysponuje wystarczającymi kwalifikacjami. Agencjom rekrutacyjnym, które nie mogą zaprezentować opinii klientów, rzadko są w pełni wiarygodne. I odwrotnie, firmy rekrutacyjne posiadające wiele pozytywnych opinii, cieszą się większym zaufaniem i przyciągają więcej nowych klientów.

Aczkolwiek, sprawdzając opinie klientów firmy po raz pierwszy, nie daj się oszukać. Czy agencja rekrutacyjna udostępniła pełne imię i nazwisko osoby, która pozostawiła opinię, nazwę jej firmę, datę itp.? Jeżeli tak, sprawdź czy ta firma odnosi sukcesy czy może odwrotnie ponosi porażki.

Weź pod uwagę branżę, w której działają klienci agencji rekrutacyjnej. Czy jest ona podobna do Twojej lub ewentualnie radykalnie inna? “Czy specjalizujecie się dla określonej branży?” Jest to także jedno z najbardziej powszechnych pytań, które należy zadać firmom oferującym usługi rekrutacyjne. Aczkolwiek możesz ustalić to samodzielnie sprawdzając opinię.

Ponadto, słowa mogą Cię zaślepić, statystyki zaś mogą otworzyć Ci oczy. Rozumie się, że większość agencji rekrutacyjnych pochlebia sobie, lecz tylko nieduża ich liczba może zademonstrować swój wysoki poziom profesjonalizmu na przykładzie liczb.

Pracujecie na zasadzie pobierania wynagrodzenia za sukces czy na zasadzie pobierania zaliczki?

Wysokość honorarium i proces dokonania płatności to istotne pytania, które należy zadać agencji rekrutacyjnej. Firmy z reguły zawczasu ustalają kwotę na poczet usług rekrutacyjnych oraz preferowany sposób dokonania płatności.

Generalnie w branży rekrutacyjnej występują dwa sposoby pobierania opłat za usługi rekrutacyjne:

  • Zasada pobierania wynagrodzenia za sukces. Agencje rekrutacyjne pracujące na tej zasadzie pobierają opłatę po tym jak przedłożony kandydat otrzymuje ofertę pracy.
  • Zasada pobierania zaliczki. Firmy rekrutacyjne wybierające działalność na zasadzie pobierania zaliczki pobierają częściową opłatę przed rozpoczęciem etapu sourcingu. Po tym jak przedłożony kandydat zostaje skutecznie zatrudniony, pobierają pozostałą część opłat.

Obydwa podejścia mają zarówno swoje pozytywne strony, jak i wyzwania, aczkolwiek firmy najczęściej wybierają agencje rekrutacyjne pracujące na zasadzie pobierania wynagrodzenia za sukces. Polega to na tym, że taki sposób dokonania płatności jest mniej ryzykowny dla firm poszukujących nowych pracowników.

Wszystkie etapy dokonania płatności i opłaty powinny zostać ściśle określone na początku celem uniknięcia w przyszłości wszelkich nieporozumień i komplikacji. Umowa powinna zawierać szczegółowy opis i obydwie strony potrzebują zachować maksymalną przejrzystość, szczególnie na początku, by uzyskać maksimum korzyści ze współpracy.

Wnioski

Proces wyboru partnera rekrutacyjnego może kryć w sobie wiele wyzwań. Jednym z nich jest ustalenie właściwych pytań, które należy zadać agencji rekrutacyjnej. Niestety, niektóre biznesy pomijają ten etap, co może doprowadzić do niepowodzenia współpracy.

My zalecamy więc, sporządzenie listy pytań dla firm oferujących usługi rekrutacyjne przed spotkaniem z ich przedstawicielami, jeżeli nie chcesz zmarnować swój czas i zasoby.

Jeżeli postrzegasz naszą agencję jako potencjalnego partnera, przedstawiciele AboutHR chętnie spotkają się z Tobą i odpowiedzą na Twoje pytania.

243

Inne artykuły autora

Chciałbyś otrzymywać ciekawe artykuły na temat rekrutacji?